Textové pole: Teplice nad Bečvou

Lázně Teplice nad Bečvou se nacházejí v blízkosti  města Hranice na Moravě. Léčí se zde pacienti se srdečně-cévním onemocněním a poruch pohybového aparátu.

Doporučujeme také návštěvu Zbrašovských aragonitových jeskyní a

nejhlubší propast v České republice. První písemné zmínky o ní najdeme již v 16. stol. Na rozdíl od většiny krasových útvarů nevznikla leptáním vod prosakujících z povrchu, ale silnými výrony termálních minerálních pramenů z hlubin. Největší naměřená, ale nepotvrzená hloubka je 329,5 metru. Největší potvrzená hloubka je 274,5 metru, které dosáhla sonda Hyball. Prvních 69,5 metru propasti je na suchu. Zbytek, u kterého se předpokládá hloubka 700 metrů, je pod vodou.