PODMÍNKY K ZAPŮJČENÍ KARAVANU

Všeobecné podmínky

· Minimální věk 22 let, min. 2 roky praxe

· Řidičský průkaz skupiny B pro obytná auta, pokud celková hmotnost jízdní soupravy nepřekročí 3,5t, případně B+E pokud celková hmotnost jízdní soupravy překročí 3,5t

· Předložení 2 dokladů (občanský průkaz, řidičský průkaz)

· Zákaz kouření a vstupu domácích mazlíčků

· Zákaz veškerých úprav (polepování, šroubování, vrtání apod.)

· V případě poruchy na cestě je zákazník oprávněn provádět opravy nebo nákup náhradních dílů pouze po telefonickém odsouhlasení pronajímatele (viz. kontakty), k proplacení je třeba mít řádný daňový doklad

· V případě nehody přizve zákazník policii, dle současné právní úpravy zpracuje nákres průběhu nehody včetně kontaktů na účastníky nehody a oznámí tuto skutečnost pronajímateli (viz. kontakty)

· Zákazník hradí všechny pokuty, penále, defekty a škody, jím způsobené, na kterých nenese vinu pronajímatel

· Zákazník není oprávněn karavan dále pronajímat a používat ho k účelům, k nímž není určen, např. k přepravě nebezpečných a rozměrných nákladů apod.

· Při vrácení musí být vnitřní prostor řádně vyčištěn, poplatek za vrácení nevyčištěného vozu činí 1.000,-Kč, při silném znečištění až 5.000,-Kč, vyprázdněná odpadní nádrž, 2x propláchnutá a vyprázdněná kazeta WC - uživatel obsah při vracení nedoplňuje - za nevyprázdněnou odpadní nádrž, nebo kazetu WC poplatek 500,- Kč.

· Při předčasném ukončení pronájmu, nepojízdnosti vozu, odcizení, havárie či jiné události se nájemné nevrací.

·  

· Zákaz vjezdu do Albánie

 

 

Platební podmínky

· do 5-ti dnů po dočasné rezervaci je nutné zaplatit 40% z celkové částky. Po tuto dobu je karavan pro Vás rezervován zdarma

· doplatek nájemného je nutné uhradit nejpozději v den převzetí karavanu, nebo převodem na náš účet, platba musí být připsána na našem účtu min. 1 den před převzetím karavanu

· vratná kauce (15.000,- Kč za obytný přívěs), je nutná zaplatit hotově před převzetím, nebo převodem na náš účet, platba musí být připsána na našem účtu min. 1 den před převzetím karavanu. Kauce může být použita na případné škody které nejsou kryty havarijním pojištěním, případně znečištění atd…

· v případě vrácení po uplynutí dohodnutého termínu účtujeme 2.000,- Kč přívěs za každý další započatý den

· havarijní pojištění vozidla je s 5% spoluúčastí zákazníka, min. 5.000,-Kč

 

Storno poplatek

· Více než 30 dní před termínem 50% ze zálohy

· 30 - 14 dní před termínem zapůjčení 70% ze zálohy

· Méně než 14 dní před termínem zapůjčení 100% ze zálohy

· Při předčasném ukončení pronájmu se nájemné nevrací

· Při poškození obytného vozu, karavanu v rozsahu bránícímu pronájmu, může pronajímatel odstoupit od rezervace. Uhrazená záloha se vrací v plné výši.

 

Předání a vracení vozidel

· Karavany se předávají první den půjčení v 10:00hod. a vracejí poslední den půjčení v 16:00 hod., případně dle dohody obou stran

· Při předání a převzetí obě strany podepíší předávací protokol

Veškeré zde uvedené informace mají základní informativní charakter a můžou být upřesněny při převzetí a podpisu smlouvy